Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği olarak misyonumuz; karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan araç ve ekipmanların temizlemesi konusunda standartlar oluşturulması, temizleme işlemlerinin bu standartlara uygun yapılmasının takip edilmesi ve dernek üyesi tesislerin temizleme sırasında ve sonrasında oluşan atıksu ve katı atıklarını  Çevre Mevzuatına uygun bir şekilde deşarj ve bertaraf etmesi yoluyla hava, su, toprak alıcı ortamlarının korunmasıdır.

 

Bu amaçlar doğrultusunda, 01.06.2006 tarihinde Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği (KTTD), kurulmuştur.
Ayrıca KTTD, EFTCO (The European Federation of Tank Cleaning Organisations -Avrupa Tank Temizleme Teşkilatları Federasyonu) üyesidir ve EFTCO ‘da ülkemizi temsil eden tek kuruluştur.EFTCO ise; Avrupa Ülkelerindeki Temizleme İstasyonlarını temsil eden Derneklerin üyesi olduğu bir konfedarasyondur.
Derneğin çalışmalarının yasal dayanağı olan, Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği ise; 29.1.2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
© 2015 KTTD (Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği) - All Rights Reserved