Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği; Ülkemizde Temizleme istasyonlarının tek temsilcisi olarak, üye temizleme istasyonlarının temizleme usul ve yöntemlerinin ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında ortaya çıkan atıkların arıtma, deşarjının ve/veya bertarafının Avrupa Birliği kriterlerine tam uyumlu olarak gerçekleştirilmesini sağlamayı amaç edinmiştir.

 

Bahsi geçen hedefler esas alınarak, 09.03.2010 tarihinde Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği İktisadi İsletmesi kurulmuştur.

 

İktisadi İşletmenin faaliyet alanları; “Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği” kapsamında ‘Temizleme Belgesi ve Temizleme Etiketi’ kullanımına ilişkin belgelerin temizleme istasyonları tarafından temin edilmesinin sağlanması, kimyasal taşıyan donanımların temizlenmesi ve ilgili tesis, depo, fabrika,binaların mevzuatlar kapsamında tanımlanan ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık, denetim, eğitim, projelendirme ve taahhüt islerinin yerine getirilmesi, yetkili kurumlardan izin alarak veya işbirliği yaparak mesleki konuları içeren seminerler, toplantılar, sempozyumlar düzenlenmesi ve çeşitli kurslar açılması,sektörleri ilgilendiren konularda yayınlar çıkarılması, inceleme ve araştırma projeleri hazırlanması, konferanslar, paneller, açık oturumlar, fuarlar, senlikler, festivaller, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi, derneğin faaliyet alanları ile ilgili araç ve gereçler ile malzemelerin ithal edilmesi; imal, ithal ve yurt içinden sağlanacak olanların satışının ve pazarlamasının yapılması; gerektiğinde mümessillik, distribütörlük ve acentelikler alınması hizmetlerini kapsamaktadır.
© 2015 KTTD (Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği) - All Rights Reserved