19.10.2009 tarihinde, Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği ; Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak belgelendirilmiştir.

 

İşbu Yetki Belgesi, 20.01.2019 tarihli ve 27125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği”nin 4 üncü maddesi gereğince; temizleme tesislerine temizleme belgesi sağlanması, belgelerin takibinin yapılması ve verilerin Bakanlığa sunulması konularında Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği’ ne verilmiştir. (19.10.2009).

Yetki Belgesi.pdf
KTTD Yetki Belgesi
© 2015 KTTD (Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği) - All Rights Reserved